Fundraising for filmmakers from Ukraine

Polish film organisations: Filmmakers Union, Polish Film Awards ORŁY – Polish Film Academy, Polish Producers Guild, Polish Directors Guild, Polish Screenwriters Guild are launching a fundraiser to help Ukrainian filmmakers and filmmakers who have decided, risking their lives, to stay in Ukraine and document the war.
They put the greatest stake at stake so that we can have access to objective information.
The fundraising will finance equipment, security measures and funding to transport film crews to Ukraine.

Polskie organizacje filmowe: Związek Zawodowy FilmowcówPolskie Nagrody Filmowe ORŁY – Polska Akademia Filmowa, Polska Gildia ProducentówGildia Reżyserów PolskichGildia Scenarzystów Polskich uruchomiły zbiórkę pieniędzy na pomoc ukraińskim filmowcom i filmowczyniom, którzy zdecydowali się ryzykując życie pozostać w Ukrainie i dokumentować wojnę.
Stawiają na szali największą stawkę, abyśmy my mogli mieć dostęp do obiektywnej informacji.
Ze zbiórki zostanie sfinansowany sprzęt filmowy, środki bezpieczeństwa i sfinansować transporty ekip filmowych.

zrzutka.pl/e4hg7m