The State Agency of Ukraine for Arts and Art Education coordinates networking to present Ukrainian culture

The State Agency of Ukraine for Arts and Art Education coordinates networking to present Ukrainian culture and help Ukrainian artists abroad, both those who have been forced to leave Ukraine due to a full-scale military invasion and those who have lived abroad for a long time.

We are establishing connections between them and local organisations and diplomatic institutions of Ukraine that provide opportunities for participation in residencies and creative projects for Ukrainians. If you wish to be a part of projects that represent Ukrainian culture and to be informed about creative opportunities where you are, please fill the form bellow.
For further questions refer to: zapyty@mkip.gov.ua

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти координує мережеві зв’язки щодо представлення української культури та допомоги митцям та мисткиням з України, які знаходяться за кордоном — як тим, хто вимушено залишив Україну через повномасштабне військове вторгнення, так і тим, хто давно живе за кордоном.

Ми налагоджуємо звʼязки між ними та місцевими організаціями й закордонними дипломатичними установами України, які створюють можливості участі у резиденціях та творчих проєктах для українців.

Якщо ви бажаєте, щоб Держмистецтв залучало вас до проєктів, в яких репрезентується українська культура, а також інформувало вас про можливості творчої реалізації там, де ви знаходитесь, заповніть, будь ласка, форму.
За додатковою інформацією звертайтесь: zapyty@mkip.gov.ua

Registration form/ заповніть форму