Scientists and students around Society for Media Science build a Solidarity network for Ukraine

Ми…

 • …надаємо невідкладну допомогу самостійно або спілкуємося з активістами, які займаються перевезеннями та розміщенням у притулках; підтримкою в бюрократичних справах та подачею заявок; інформуванням про шляхи евакуації; перекладами різних напрямків: німецькою/українською/російською/англійською
 • …підтримуємо професійні плани науковців, митців та студентів, які втікають та
  залишаються: інформуємо про стипендіальні програми та фонди, співробітництво,
  афіліацію та пошук місця навчання; зв’язкуємо з органами психосоціальної підтримки в
  університетах.
 • …застосовуємо нашу експертизу в медіа-дослідженнях: займаємося резервним
  копіюванням та документуванням даних, короткостроковою організацією робочих
  матеріалів (в обмеженому масштабі); створюємо міжнародні наукові мережі.
 • …проявляємо солідарність: боремося в імперській та патріархальній війни проти України, на боці тих, кого позбавляють засобів до існування, зокрема ЛГБТК(ІА+), людьми з небілим кольором шкіри, які зіштовхуються з расизмом на кордоні та в інших місцях, а також з інвалідами.

  akukraineflucht@gfmedienwissenschaft.de


We…

 • …provide emergency aid ourselves or network with active people: contact to car shuttles and
  bed exchanges, support with bureaucracy and applications, information about escape routes, translations German/Ukrainian/Russian/English
 • …support professional perspectives of fleeing and staying scientists, artists and students:
  information about scholarship programs and funds, cooperations, affiliations and study places, psychosocial support offers at universities.
 • …bring in our competences in media studies: Data backup and documentation, short-term
  organization of working materials (on a limited scale), international scientific networking.
 • …are in solidarity: against the imperial and patriarchal war against Ukraine, with all those who are being deprived of their livelihood, especially LGBTQI* refugees, BIPOCs who are met with racism at the border and elsewhere, and disabled people on the run.

  akukraineflucht@gfmedienwissenschaft.de