Bulgaria for Ukraine – Official Information from the Bulgarian Government

Information from the Bulgarian government for people fleeing from Ukraine to Bulgaria and for people who want to help in Bulgaria. The information is available in Ukrainian, English, Bulgarian, Russian.

Ukrainian: Інформаційний портал болгарської урядової платформи допомоги біженцям з війни в Україні. 

Bulgarian: Искате ли да помогнете? Българското правителство обединява усилия с представители на цялото българско общество, за да предложи възможно най-голяма подкрепа на всички, засегнати от кризата в Украйна. Можете да помогнете на хиляди бежанци, като им осигурите настаняване, транспорт, работни места и като доброволно отделите своето време и ресурси. Даването е грижа и моментът за грижа е днес!

offical site of bulgarian government